Συστήματα Πληροφορικής

Ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συστήματα πληροφορικής. Συμπεριλαμβάνονται συστήματα:

Χαρακτηριστικά

ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οργάνωση Παραγγελιών

#1
 • Άμεση καταγραφή παραγγελιών
 • Ταξινόμηση παραγγελιών βάση προτεραιότητας
 • Καταγραφή κατάστασης παραγγελίας
 • Καταγραφή πελατών - Σύνδεση με παραγγελίες
 • Οδηγός γρήγορης εκμάθησης

Διαχείριση Πελατών

#2
 • Καταγραφή στοιχείων πελατών
 • Σύνδεση υπηρεσιών με πελάτες
 • Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και προσαρμοσμένα παράθυρα για ασφαλή σύνδεση χρήστη
 • Οδηγός γρήγορης εκμάθησης

Προβολή Επιχείρησης

#3
 • Παρουσίαση προϊόντων/υπηρεσιών
 • Λειτουργία συστήματος εκτός σύνδεσης (offline)
 • Πολυγλωσσία
 • Προβολή πληροφοριών επιχείρησης
 • Ανεξαρτήτου λειτουργικού συστήματος

Υπηρεσίες

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συστήματα πληροφορικής

Εγκατάσταση

Η ρύθμιση και η εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων είναι δική μας ευθύνη

Συστήματα πληροφορικής

Υποστήριξη

Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες, γρήγορη επίλυση προβλημάτων και διαρκής επαγρύπνηση

Αναβάθμιση

Ενημέρωση τεχνολογιών και προσαρμογή στις απαιτήσεις του σήμερα εστιάζοντας στο μέλλον

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πελάτες, παραγγελίες, προιόντα και υπηρεσίες - Ολοκληρωμένες λύσεις

Προσαρμοσμένες λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις

Παραμετροποιημένα συστήματα πληροφορικής που επιλύουν συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη και υποστήριξη δυναμικών πληροφοριακών συστημάτων.

Νέα για Συστήματα Πληροφορικής

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ

Real Time ενημέρωση για τις υπηρεσίες που πρόκειται να λήξουν

Το σύστημα αρχειοθέτησης πλέον περιλαμβάνει και την κατάσταση της υπηρεσίας για το πότε πρόκειται να λήξει. Έτσι, ο χρήστης του συστήματος θα γνωρίζει συγκεντρωτικά ποιες υπηρεσίες τείνουν να λήξουν ώστε να μπορεί να έρθει σε επαφή με τους πελάτες άμεσα για ανανέωση των υπηρεσιών αυτών.

Πίνακας Ελέγχου – Νέο χαρακτηριστικό

Το σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραγγελιών πλέον έχει πίνακα ελέγχου για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων προς τον διαχειριστή του συστήματος.

Ιδιωτική Περιοχή – Νέο χαρακτηριστικό

Στο σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης πελατών έχει προστεθεί η ιδιωτική περιοχή όπου ο χρήστης του συστήματος θα πρέπει να συνδέεται μέσω κωδικών για ασφαλή πλοήγηση

Παρουσίαση Προϊόντων/Υπηρεσιών – Νέο Σύστημα

Η Contia IS διανέμει το νέο σύστημά της για παρουσίαση προϊόντων με δυνατότητα offline παρουσίασης για επιχειρήσεις που θέλουν να κρατούν τους πελάτες τους ενήμερους ανά πάσα στιγμή.